Verkeer en bereikbaarheid

Programma
 

Starttijd Run Afstand
10.00 uur 10 km (vanaf 16 jaar)
11.30 uur Rabobank 10 Miles
13.45 uur 5 km (vanaf 12 jaar); inclusief Talentenrun 15 t/m 22 jaar
14.45 uur College Run (3,5 km) voor scholieren uit voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs)
15.30 uur Bambinorun 4 t/m 6 jaar 400 m
15.40 uur Kidsrun 7 t/m 8 jaar 1000 m
15.50 uur Kidsrun 9 t/m 10 jaar 1000 m
16.00 uur Kidsrun 11 t/m 12 jaar 1000 m


Parcours
De start is op de Roerkade. Deze is net als voorgaande edities voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de St. Wirosingel. De finish van alle lopen is op de Markt in Roermond.

De Kids Run voert via de Roerkade, Kraanpoort, Markt, Varkensmarkt, Bergstraat, Brugstraat, Roerkade terug naar de Markt.
De grote afstanden leiden de hardlopers vanuit het centrum via Roerkade, Kraanpoort, Markt, Varkensmarkt, Steenweg, Munsterplein, Paredisstraat, Neerstraat en Molenstraat richting Herten. Vanaf de Rode Brug en Voorstad St. Jacob voert het parcours via de Steenen Brug, Roerkade en Kraanpoort terug naar de Markt.
U kunt de verschillende parcoursen bekijken via www.roermondcityrun.nl/runs/programma/.

Wij vragen alle bewoners die tijdens de Rabobank Roermond City Run hun auto willen gebruiken, deze niet op het parcours te parkeren.

Verkeershinder tijdens de Roermond City Run
De organisatie van de Roermond City Run is ervan doordrongen dat het organiseren van evenementen overlast en hinder met zich mee kan brengen. Wij doen er dan ook alles aan deze hinder tot een minimum te beperken. Daarnaast proberen we burgers en ondernemers zo goed mogelijk te informeren.

Algemeen
Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen, moet het parcours tijdens de wedstrijden verkeersvrij zijn. Om onnodige overlast te voorkomen, duurt de afsluiting zo kort mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk hinder van de afsluitingen ondervindt, wordt op een aantal punten in het parcours oversteekplaatsen ingericht waar u onder begeleiding van verkeersregelaars het parcours kunt oversteken. De verkeersregelaars zorgen dat dit veilig gebeurt.

Als u met uw auto vóór 16 uur de stad of wijk moet verlaten, zorg er dan tijdig voor dat uw auto buiten de afgezette straten geparkeerd staat.

We vermelden hier de situatie voor de verschillende stadsdelen.

Grote Kerkstraat/ Markt/ Varkensmarkt/ Steenweg

De Markt vormt het kloppend hart van de Rabobank Roermond City Run. Op de Markt is de finish gesitueerd. De Markt ligt in de “loop” van het DOC naar de binnenstad. Tijdens het evenement, zal het winkelend publiek middels signing worden geleid zodat zij vanuit de Grote Kerkstraat op de Varkensmarkt en Steenweg kunnen komen. Wanneer er door grote aantallen winkelend publiek en/of bezoekers te veel druk ontstaat op de oversteekplaats op de hoek Grote Kerkstraat/Markt wordt de Grote Kerkstraat (tijdelijk) afgesloten op de hoek Grote Kerkstraat/Pastoorswal (boven aan de roltrap).

Voetgangers worden dan omgeleid via de Pastoorswal > Wernerstraat > Jesuitenstraat > Schoenmakersstraat en kunnen zo het centrum bereiken. Dit moment wordt bepaald door de OvD-E in samenspraak met de coördinator Beveiliging.

De Markt zal tijdens de opbouw op vrijdag 20 april bereikbaar zijn voor leveranciers. Echter, marktondernemers zal worden gevraagd dit nauwgezet met de organisatie af te stemmen i.v.m. de opbouw planning. Wachttijden voor leveranciers kunnen dan worden geminimaliseerd. Op zondag 22 april zal de Markt de gehele dag afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer (van 4.30 uur tot 22.00 uur)

Er zal een beveiligde oversteekplaats worden ingericht vanuit de Grote Kerkstraat naar de Markt tijdens alle wedstrijden.

Het deel van het parcours dat over de Varkensmarkt en de Steenweg loopt zal tweezijdig in het hekwerk worden gezet. Aan beide zijden van het hekwerk wordt er een looppad voor het winkelend publiek gecreëerd. Ook worden er goede beveiligde oversteekplaatsen op dit deel van het parcours ingericht, zodat alle winkels goed bereikbaar zijn. Deze oversteekplaatsen zullen met borden worden aangeduid.

Neerstraat

De Neerstraat zal tussen de Peregrinusvogelstraat en de Paredisstraat worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van 04.30 uur tot 18.00 uur.

 

Roercenter

De parkeergarage van het Roercenter blijft bereikbaar via de Minderbroedersingel. De parkeergarage is alleen niet direct bereikbaar vanuit de N280. Er zal een omleiding gelden via N280 > Sint Wirosingel > Koninginnelaan > Willem II Singel > Zwartbroekplein > Minderbroedersingel > Roercenter.

 

Roerkade

De Roerkade is afgesloten van 04.30 uur tot 21.00 uur. De parkeergarage Q-park blijft wel bereikbaar. (zie “Roercenter”)

 

Natalinitoren en Aureool

De kantoorgebouwen Natalinitoren en het Aureool en ook de bij behorende parkeerplaatsen zijn volledig bereikbaar via de N280 > Buitenop > Arlo > Looskade. Vanuit de Looskade is de Roerkade niet bereikbaar. Autoverkeer op de Looskade wordt via Buitenop terug geleid. Hier wordt een éénrichtingssituatie opgezet.

 

Voorstad Sint Jacob

Voor dit gebied met veel recreatie is er geen ontsluitingsmogelijkheid per auto tussen 9.30 uur en 16.30 uur. Hierover worden bewoners en ondernemers tijdig geïnformeerd. Te voet en fiets is dit gebied bereikbaar via de Ster en de Steenenbrug.

Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

 

Maasboulevard

De Maasboulevard en de aangelegen Haven(s) zijn door de afsluiting van het parcours niet bereikbaar. Tussendoor kunnen we hier een rechte oversteek (via de Ster) realiseren, waardoor er dit gebied wel bereikbaar is, maar mensen die willen oversteken rekening moeten houden met vertraging. Op deze plek zullen verkeersregelaars het oversteken reguleren.

 

Deemselstraat

De Deemselstraat is afgesloten van 4.30 tot 17.00 uur. Deze straat kan wél worden verlaten via de Minderbroerdersingel.

 

Burgemeester Geuljaanslaan/Bisschop Lindanussingel

De burg. Geuljanslaan en de Bisschop Lindanussingel zijn afgesloten voor het doorgaande verkeer. De Burg. Geuljanslan wordt alleen gebruikt voor aanrijdend brandweer personeel en bestemmingsverkeer van Hammerveld en de Hambeek.

Deze situatie geldt tussen 09.30 uur tot 16.30 uur.

 

ECI en Molenweg

Ontsluiting van ECI terrein kan plaatsvinden via Molenstraat > Biss. Lindanussingel (tegen de rijrichting) > Rotonde > Minderbroedersingel.. Hier worden extra verkeersregelaars ingezet.

Deze situatie geldt tussen 09.30 uur tot 16.30 uur.

 

Hammerveld

Ontsluiting van het Hammerveld kan plaatsvinden via Rotonde > Burg. Geuljanslaan (tegen de rijrichting) > Hambeek > N271/Maasrichterweg.

Voor de verkeersstroom richting het Hammerveld wordt deze omleiding in tegengestelde richting gebruikt. Het verkeer (heen en terug) zal over één rijbaan gaan. Verkeersregelaars zullen deze verkeersbewegingen in goede banen leiden.

Deze situatie geldt tussen 9.30 tot 16.30 uur.

Het Hammerveld is niet per fiets via de Roodebrug te ontsluiten. Fietsers kunnen de wijk verlaten via de Geuljanslaan en de oversteek die wordt gecreëerd bij de rotonde.

Gedurende de 3,5 km College Run is de Hammerveldlaan korte tijd helemaal afgesloten voor het verkeer. Dat is tussen 14.15 en 15.15 uur.

 

Televisietoren

Bewoners van het gebied ten noorden van de Roerderweg (Hertenerweg, Bonenberg en Roodververij) kunnen tussen 9.30 uur en 14.30 uur deze straten niet per auto bereiken of verlaten. Mochten zij toch per auto moeten reizen dan kunnen zij deze vóór 9.30 uur parkeren in de Roermondsestraat en via de volgende route Roermond uitrijden Roermondsestraat > Offerkamp > Mussenberg à N271.

Een tweede mogelijkheid is om de auto te parkeren op de Gerichtsberg, dan is de ontsluiting: Gerichtsberg > Hambeek > Oversteek Geuljanslaan > Hambeek > Roerderweg > Maastrichterweg te gebruiken.

Voor de straten Gerichtsberg, Burton Jostweg, Hambeek, Op de Meuleberg en Hambeek wordt er een beveiligde oversteek gemaakt op de Burg. Geuljanslaan. Via de omleiding Gerichtsberg > Hambeek > Oversteek Geuljanslaan > Hambeek > Roerderweg > Maastrichterweg wordt deze wijk ontsloten.

Op de Hertenerweg zal een parkeerverbod gelden.

 

Roerzuid

Het gebied ten zuiden van de Roerderweg kan worden ontsloten via de Evenkamp > Willem Dreesstraat > Mussenberg > N271.

 

Oude Roermondseweg

De ontsluiting aan de Oostzijde van de Oude Roermondseweg is via Evenkamp > Willem Dreesstraat >  Mussenberg.

De ontsluiting aan de Westzijde (Wilhelminastraat, Burg. Korstenstraat, Burg. Beenenstraat en de admiraal Helfrichstraat) is via Roermondsestraat > Offerkamp > Mussenberg > N271.

 

Oversteek Mussenberg

Deze oversteek vormt de ontsluiting voor een groot deel van Herten en Ool. Op dit punt worden professionele verkeersregelaars ingezet om het verkeer zo snel mogelijk te laten doorstromen. Ook worden hier verkeersregelaars ingezet om de fietsers te helpen bij het oversteken van het parcours.

 

Merum

Merum wordt geheel ontsloten via:

Nieuwe baan > Bergstraat > Merummerkerweg > Oolderweg > Mussenberg > N271.

 

Oolderveste

Wordt ontsloten via de Oolderweg > Mussenberg.

 

Ool

Ool, Oolderhof, Lounge 44 en de Meiboomfeesten bij Café Kanters kunnen enige tijd niet ontsloten worden.

Tussen 9.30 uur en 14.00 uur kunnen hier geen auto’s in of uit rijden. Deze partijen zullen tijdig moeten worden geïnformeerd.

Ook het voet/fiets-veer zal moeten worden geïnformeerd over de Roermond City Run. De veerpont is voor fietsers en voetgangers wél bereikbaar.

 

sponsors