Rotary Goede Doelen Loop

Kies je eigen goede doel

De Rotary Club Roermond heeft de basis gelegd voor de Rabobank Roermond City Run. Een maatschappelijk en sportief evenement dat in eerste aanleg mensen, jong en oud, uitnodigt in beweging te komen. Dit met het oog op gezondheid, gewicht en fitheid. 

In overleg met de Rotary Club Roermond heeft de Rabobank Roermond City Run besloten om - vanaf dit jaar - deelnemers de mogelijkheid te geven een donatie over te maken aan een van de twee gekozen goede doelen, te weten:

  • het zwemproject van stichting Kidzbase (www.kidzbase.com);
    Stichting KidzBase is een goed doel dat zich in zet voor kinderen in Noord,- en Midden-Limburg die niet veilig thuis kunnen opgroeien. Deze kinderen zijn uit huis geplaatst vanwege een verstoorde thuissituatie door huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing en/of verslavingsproblematieken van ouders en ze wonen in woongroepen en gezinshuizen. Eén van de projecten van KidzBase is het zwemproject, waarbij KidzBase kinderen de mogelijkheden krijgen zwemlessen te nemen zodat ze hun A-diploma kunnen halen.
  • Wensambulance Limburg/Wens in beweging (www.wensinbeweging.nl);
    Stichting Wensambulance Limburg/Wens in Beweging vervult wensritten voor mensen die ernstig ziek en bedlegerig zijn of terminale wensvragers waarbij regulier vervoer niet meer mogelijk is en er geen alternatieven zijn. Het gaat vaak om ‘kleine’ dingen, momenten die voor velen vanzelfsprekend lijken. Ondanks het grote verdriet kan iemand door de vervulling van zijn of haar wens weer even genieten. Wens in Beweging stelt een speciaal hiervoor ingerichte ambulance ter beschikking. Naast het vervoer met de ambulance neemt Wens in Beweging ook de begeleiding tijdens deze dag voor haar rekening.

Deelnemers aan alle afstanden kunnen bij inschrijving een goed doel selecteren. Als je een goed doel ondersteunt, dan komt jouw bijdrage bovenop het reguliere inschrijfgeld dat wordt geteld. Je kunt je bijdrage zelf bepalen. Alle donaties gaan 100% naar het door jou gekozen goede doel.

Maak het sporten ook voor anderen mogelijk en steun de Rotary Goeden Doelen Loop! Aarzel niet en schrijf vandaag nog in voor een van de diverse loopafstanden!

sponsors